Vi har tillbehör för reptil & akvariefiskar!

I vår butik har vi ett litet begränsat sortiment för reptil och akvariefiskar.

Vi säljer lysrör och värmelampor för ödlor, ormar och sköldpaddor.
Foder till vattensköldpaddor och landsköldpaddor i form av pellets och gammarus.
Vi säljer även levande Zophobas morio och frysta möss.

Till akvariefiskar säljer vi endast foder, såsom flingfoder, dammfoder och fryst röda mygg, artemia och vita mygglarver.
Vi har även helg- och  veckofoder.

Om ni efterfrågar något speciellt, kan vi oftast ta hem det på beställningar.